img
Luc Int Panis
Organisatie: VITO

Luc Int Panis is verbonden aan VITO en de Universiteit Hasselt. Sinds 1998 is hij betrokken bij Europese studies naar de gezondheidseffecten van verkeer. Hij is co-auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties rond de effecten van luchtvervuiling. De laatste jaren legt hij zich vooral toe op studies rond de gezondheid van fietsers. In het Europese PASTA-project, een onderzoek naar gezondheid, luchtvervuiling en verplaatsingen, heeft hij de leiding over de online dataverzameling en de experimenten in alle deelnemende steden.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten