img
Lisette van Kolfschoten
Organisatie: Naturalis Biodiversity Centre

Lisette van Kolfschoten, onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, is bioloog en houdt zich voornamelijk bezig met bijen. Tijdens haar studie onderzocht ze verschillende bij-vriendelijke zaadmengsels. Tegenwoordig bestudeert ze de ecologie van bijen, in het bijzonder welk effect het landschap heeft op de bijengemeenschap. Lisette is zo veel mogelijk in het veld om de biodiversiteit te bestuderen. Met slecht weer kijkt ze graag naar haar huisdier-insecten: rozenkevers, bidsprinkhanen, miljoenpoten en haar springspin. Een groot liefhebber van kleine beestjes dus!

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten