img
Kevin Scheers
Organisatie: INBO

Kevin werkt sinds 2013 bij het INBO op aquatische habitats en soorten, en startte in 2019 met onderzoek naar invasieve rivierkreeften. Hij is gebeten door zoetwaterhabitats en alle facetten in zoetwatersystemen. In zijn onderzoek heeft hij een sterke focus op Europese beschermde natuur, aquatische macro-invertebraten en invasieve soorten.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten