img
Karen Bisschop
Organisatie: KU Leuven en UGent

Karen Bisschop is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en UGent. Als evolutionair biologe wil ze achterhalen welke ruimtelijke en omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan aanpassing van soorten aan veranderende omstandigheden. Graag wil ze zo een beter inzicht verwerven in de reden waarom sommige soorten zich zo gemakkelijk kunnen aanpassen, terwijl andere zoveel moeite hebben te overleven tijdens de huidige klimaatsveranderingen.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten