img
Jeroen Staelens
Organisatie: Vlaamse Milieumaatschappij

Jeroen Staelens is doctor in de bio-ingenieurswetenschappen en deed onderzoek naar de wisselwerking tussen de atmosfeer en natuurlijke ecosystemen aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Universiteit Gent. Sinds 2012 is hij onderzoeksmedewerker luchtkwaliteit bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Hij onderzoekt voornamelijk de invloed van verzuring en vermesting (de verstoring van ecosystemen door voedingsstoffen), ammoniak en ultrafijn stof. Als vrijwilliger bij Gents MilieuFront nam hij in zijn vrije tijd het initiatief voor Gentenair.be. Dit project geeft informatie over luchtvervuiling en biedt iedereen de kans om zelf fijn stof te meten.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten