img
Iris Sommer
Organisatie: UMC Utrecht

iris Sommer is professor aan het UMC Utrecht, waar ze de Voices Clinic opstartte. Ze onderzoekt hallucinaties en schizofrenie. Met behulp van neuro-imaging toonde Iris Sommer aan dat de taalgebieden van de rechterhersenhelft sterk actief zijn op het moment dat mensen met schizofrenie stemmen horen. Zij vond aanwijzingen dat deze activiteit getriggerd wordt vanuit het geheugen. Op basis van inzichten uit haar onderzoek worden sinds vernieuwende behandelingen ontwikkeld voor mensen die stemmen horen en onvoldoende reageren op antipsychotische medicatie.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten