Hoe passen spinnen zich aan het stadsleven aan? Verschillen ze van spinnen die leven op het platteland? Doe mee met SPIN-CITY en ontdek het samen met je klas. 

Wat ga je doen?

Leerlingen maken foto's van spinnen en hun webben met de SpinnenSpotter-app en analyseren deze met de online tool. Via de tool kunnen ze de lengte en de kleur van de spin berekenen. Het experiment kan op verschillende soorten spinnen worden uitgevoerd, maar de onderzoekers raden de kruisspin aan omdat ze makkelijk te vinden en te identificeren is. Eigen vragen van de scholieren zijn ook mogelijk, zoals "wie heeft thuis de grootste spin?" of "vind je bij kunstlicht grotere spinnen?". De resultaten kunnen online geraadpleegd worden in de interactieve kaart. 

Waarom doe je mee?

SPIN-CITY onderzoekt of spinnen in de stad verschillen van spinnen op het platteland. Net zoals andere dieren die leven in de stad moeten ook spinnen zich aanpassen. Zo moeten ze koel blijven in de zomerse hitte en onzichtbaar blijven voor roofdieren die wel eens een spin lusten. Steden kunnen gezien worden als 'levend laboratorium' waar evolutie in realtime plaatsvindt. Met het project willen de onderzoekers nagaan hoe spinnen zich aanpassen aan de uitdagingen van het stadsleven en welke impact dit op hun aantallen heeft.

Wie kan meedoen?

SPIN-CITY is geschikt voor de leeftijden waarbij leerlingen met een smartphone kunnen werken (middelbaar onderwijs), maar kan ook gebruikt worden als basis voor lessen over spinnen in kleuter- en lager onderwijs.

Hoe pas je dit in in je lessen?

Lespakketten: In samenwerking met studenten van HoGent en HoWest werden twee educatieve pakketten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden door leerkrachten. 

Eindtermen: In de lespakketten vind je de eindtermen terug. Het project draagt bij aan ICT-basisvaardigheden, probleemoplossend en kritisch denken en samenwerken. De studenten moeten zelf actief deelnemen door staalnameplaatsen te kiezen en na te denken over de opzet van het experiment. Eigen vragen zijn ook welkom.

Tijd: De hoeveelheid tijd is afhankelijk van de grootte van de staalname en het aantal foto's, maar enkele uren volstaan voor voldoende beeldmateriaal. De foto-analyse duurt enkele minuten per foto. Bij de educatieve pakketten worden er concrete inschattingen gegeven van de benodigde tijd. Bij verdere vragen mag je de projectmedewerkers contacteren. 

 

Wie organiseert het?

Bram Vanthournout is bioloog aan de UGent en onderzoekt spinnen om evolutionaire vragen op te lossen.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper
You are not authorized to access this page.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties

 

| Iedereen Wetenschapper