Ook vogels kennen sociale interacties. Kijk mee naar hoe vogels zich gedragen tegenover elkaar in vogelhuisjes en leer meer over hun sociale wereld. 

Wat ga je doen?

Je gaat naar de website van het project via deze link en je kan meteen beginnen. Je krijgt korte filmpjes te zien die gemaakt zijn in vogelhuisjes met de FeederWatch Cam van de afdeling ornithologie van Cornell University in New York. Je klikt eenvoudig op play om het filmpje te starten en kijkt of je vogels ziet. Het is belangrijk dat het vogels zijn die het vogelhuisje effectief bezoeken, dus vogels in de achtergrond mag je negeren. Hierna duid je aan welke vogelsoorten je hebt gespot. Hiervoor kan je kiezen uit een lijst. Je kan de lijst verkorten door te selecteren op kleuren. Hierna geef je aan of er een 'displacement' was: dat komt voor wanneer de ene vogel de andere actief wegjaagt (en dus niet per ongeluk). Je vertelt na hoeveel seconden het displacement plaatsvond, welke vogelsoorten betrokken waren en of het wegjagen succesvol of onsuccesvol was. Ten slotte vertel je ook nog wat voor weer het was. Je kan de veldgids steeds raadplegen voor meer informatie. 

Waarom doe je mee?

Vogels vertonen een heel spectrum aan gedragingen. Sommige vogels jagen anderen agressief weg, anderen zijn wat toleranter. De biologen van Battling Birds willen verder gaan dan gewoon tellen welke vogels hun vogelhuisje bezoeken. Ze willen graag het gedrag van de vogels in detail bestuderen, meer bepaald hoe de soortendiversiteit aan het vogelhuisje het gedrag van de vogels bepaalt: zijn de vogels agressiever wanneer ze met meer zijn? Bovendien denken de onderzoekers dat het weer een belangrijke factor kan zijn, waardoor je ook de weersomstandigheden eveneens moet melden. Battling Birds is een echt gedragsbiologisch project, waardoor je meer te weten komt hoe gedragsbiologen te werk gaan. 

Wie kan meedoen?

Iedereen mag meedoen met Battling Birds. Het enige wat je nodig hebt is een computer die met het internet verbonden is en je spreekt best een beetje Engels, aangezien het project in het Engels is.

Wie organiseert het?

Battling Birds is een project van onder meer Charles Eldermire. Hij is de leider van het Bird Camsproject aan het Cornell Lab, het ornithologische lab van de Cornell Universiteit in de Verenigde Staten.