img
Pieterjan Deckers
Organisatie: Vrije Universiteit Brussel

Pieterjan Deckers is wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens zijn doctoraatsonderzoek over de vroegmiddeleeuwse bewoning van de Vlaamse kustvlakte realiseerde hij zich de wetenschappelijke waarde van metaaldetectievondsten, onder meer op vlak van nederzettingsgeschiedenis, sociale organisatie en de ontwikkeling van sociale identiteit in het verleden. Tegelijkertijd werd duidelijk hoe weinig detectorliefhebbers betrokken worden bij het wetenschappelijk onderzoek, en hoe hun vaak belangwekkende collecties nauwelijks toegankelijk zijn. Dat werd de kiem voor MEDEA, een online platform voor de ontsluiting van metaaldetectievondsten uit Vlaanderen, waarbij metaaldetectorgebruikers en onderzoekers samen uitgenodigd worden om vondstinformatie te delen en te verrijken.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten