img
Maarten Reyniers
Organisatie: KMI

 

Maarten Reyniers behaalde zijn doctoraat in de fysica (sterrenkunde) aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2002. Na nog een aantal jaren onderzoek te hebben gedaan in het domein van zijn doctoraat, ging hij in 2008 aan de slag in de afdeling Radar en Bliksemdetectie van het departement Waarnemingen van het KMI. Zijn hoofdonderzoek situeert zich in het gebied van nowcasting (korte-termijn voorspellingen) en innoverende radartoepassingen. Vanuit dezelfde interesse in sensing technieken, en als geëngageerde burger van Leuven begaan met een gezonde leefomgeving, lanceerde hij in zijn vrije tijd Leuvenair.be, een burgerinitatief om de Leuvense luchtkwaliteit in kaart te brengen.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten