img
Joshua M. Tybur
Organisatie: VU Amsterdam

Joshua M. Tybur is hoogleraar Psychologie en Infectieziekten bij de afdeling Experimentele en Toegepaste Psychologie aan de VU Amsterdam. Zijn werk is erop gericht beter te begrijpen hoe mensen omgaan met bedreigingen en kansen die het sociale leven met zich meebrengt. Hij gebruikt een combinatie van ideeën en technieken uit de sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie, gedragsgenetica en evolutionaire biologie om de menselijke geest beter te begrijpen.

Mijn Projecten en artikels

Doe ook mee met deze projecten