Antimaterie is één van de meest raadselachtige zaken in ons universum en de werking ervan achterhalen is de heilige graal voor natuurkundigen. Jij kan alvast een voorzetje geven door data van het CERN te bekijken.

Wat ga je doen?

Je krijgt een animatie, gebaseerd op een echt experiment, te zien van bewegende antimaterie, meer bepaald antiwaterstoffen, de negatieve broertjes van de welbekende H-atomen. Jouw missie is om de baan die de deeltjes achterlaten aan te duiden. Zo duidt je het beginpunt en het eindpunt van het spoor aan en de lijn tussen deze twee. Je kan de animatie starten en pauzeren, opnieuw afspelen en vertragen of versnellen. Het beginpunt is het eerste frame waar het spoor te zien is, het eindpunt is het laatste frame waarop je het spoor nog kan volgen. Er zijn vaak meerdere deeltjes per animatie te zien. Jouw taak is om ze allemaal aan te duiden. 

Waarom doe je mee?

Antimaterie heeft net dezelfde natuurkundige eigenschappen als de materie die we kennen uit onze omgeving, maar dan met een tegengestelde lading. Als een anti-deeltje botst met een normaal deeltje, 'annihileren' ze elkaar en wordt hun massa omgezet in energie. Wetenschappers van het Europees onderzoekscentrum CERN willen met het AEgIS-experiment achterhalen of deze bijzondere deeltjes op dezelfde manier reageren op zwaartekracht als gewone materie. Is dat niet zo, dan is onze zwaartekrachtwet dringend aan vernieuwing toe. De onderzoekers hebben jouw paar ogen nodig, want computers kunnen nog niet goed interpreteren welke sporen belangrijk zijn. De resultaten zullen openbaar worden gemaakt en gevisualiseerd als een 3D-model.

Wie kan meedoen?

Iedereen met een computer en internetverbinding. Je begrijpt best ook een mondje Engels. 

Wie organiseert het?

Het Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, of kortweg CERN, voert fundamenteel onderzoek uit naar elementaire deeltjes, zoals het higgsboson, waarvan het bestaan in 2012 werd bevestigd. Duizenden wetenschappers van over de hele wereld zorgen ervoor dat de experimenten in de deeltjesversneller LHC lopen zoals gepland. Na de ontdekking van het higgsdeeltje in 2012 lag de LHC even stil voor verbeteringswerkzaamheden, maar in april 2015 werd het 21 kilometer lange apparaat weer in werking gezet. 

(foto: CERN)