Kunde ’t ni? Slaogter mè aa klak enne! Dit project biedt je een unieke kijk in vragenlijsten van decennia geleden, die het dialectgebruik van Vlamingen en Nederlanders in kaart brachten. Je helpt de onderzoekers door de lijsten te digitaliseren. De soms hilarische antwoorden maken van het digitaliseren een ludieke en luchtige klus.

Wat ga je doen?

Je duikt in een archief vol vragenlijsten, gewoon van achter je computer. Al sinds 1931 polst het Meertens Instituut, het voormalige ‘Dialectenbureau’, naar het dialectgebruik van Nederlanders en Vlamingen. Daarvoor stuurde het Instituut jaarlijks vragenlijsten op met de post, die in groten getale ingevuld werden teruggestuurd. Tegenwoordig gebeurt dit allemaal digitaal. Om het archief up to date te houden, heeft het Meertens Instituut jouw hulp nodig. Je krijgt ingescande vragenlijsten te zien, die jij op eigen tempo overtypt. Er staan duidelijke instructies op de website van het project en op het forum kan je overleggen met andere vrijwilligers.

Waarom doe je mee?

Je krijgt de kans om dialecten van vroeger en nu te ontdekken. Je kan gewoon van thuis uit werken. Mede dankzij jouw hulp kunnen de onderzoekers kaarten opstellen die de verandering in dialecten en volksgebruiken doorheen de tijd zichtbaar maken. Dankzij de kaartapplicatie, ook uit de stal van het Meertens Instituut, kan straks iedereen een dialectkaart maken als alle vragenlijsten gedigitaliseerd zijn.

Wie kan meedoen?

Je hoeft geen talenknobbel te hebben of dialect te spreken. Iedereen met een gezonde interesse voor de Nederlandse taal kan meedoen.

Wie organiseert het?

Nicoline van der Sijs is een Nederlands taalkundige en etymologe. Van der Sijs is als historisch taalkundige verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Meertens Instituut in Amsterdam.

Ik doe mee

Image CAPTCHA
Geef hier de karakters uit de afbeelding in.

Reacties