Aanstaande zaterdag vindt de Grote Schelpenteldag plaats. Ter voorbereiding zetten we nog eens alles op een rijtje. Wat ga je doen en waarom?
 
Waarom een ‘Grote Schelpenteldag’? 
 
Op het strand schelpen zoeken is natuurlijk gewoon leuk om doen! Met wat hulp van experten, leer je trouwens de verschillende soorten schelpen herkennen. Die gegevens komen terecht in een databank, zodat je inspanning ook loont voor “de wetenschap”. Zo keer je huiswaarts met heel wat nieuwe kennis over de schelpenrijkdom van onze stranden. En kunnen wetenschappers met de door jou verzamelde kennis aan de slag. Wie weet vinden we wel opvallende verschillen in de gevonden schelpen tussen de west- en de oostkust? Of tussen de 10 kustgemeenten? Bovendien leert de Kusterfgoedcel je een papieren strandbloem maken, én verklappen ze hoe je die kunt aankopen voor één of meerdere schelpen. Na deze Grote Schelpenteldag zal een bezoek aan zee nooit meer hetzelfde zijn!

Wat moet ik doen op 17 maart? 

Zaterdag 17 maart 2018 willen we met zijn allen onderzoeken welke schelpen het talrijkst voorkomen op ons Noordzeestrand. Om degelijke resultaten te verkrijgen bij deze Grote Schelpenteldag hebben de experts een methode bedacht.

 
Zo gaan we het aanpakken:

Stap 1: je zoekt de Grote Schelpentelpost op in jouw kustgemeente naar keuze;

Stap 2: daar brengt een expert je in groep naar het strand en legt uit wat er te doen staat;

Stap 3: iedere deelnemer zoekt een willekeurig punt in de vloedlijn (daar waar het natte strand overgaat in het droge strand, en vaak veel aanspoelsel ligt);

Stap 4: vanuit dit vaste punt ga je spiraalsgewijs steeds verder weg, terwijl je alle niet beschadigde schelphelften of –doubletten verzamelt tot je er 100 hebt;

Stap 5: die rangschik je op het strand in soorten of gelijkende schelptypes;

Stap 6: de expert komt je helpen om jouw 100 schelpen de juiste naam te geven;

Stap 7: je noteert de aantallen per soort, voor jouw 100 verzamelde schelpen, op het online formulier met je smartphone. Als je niet over een smartphone beschikt, zijn er papieren telformulieren. 

Of bekijk het filmpje.

 

Hoeveel verschillende schelpensoorten mogen we op 17 maart verwachten?

Als je zaterdag gaat tellen, zal je zelf op de Grote Schelpenteldag vermoedelijk niet meer dan een 10-15 tal verschillende soorten waarnemen. Al weet je natuurlijk nooit…

Alles samen – en als de weersgoden ons gunstig gezind zijn – lijkt de kaap van 50 verschillende soorten zeker haalbaar. En wie zich echt toelegt op het verzamelen van schelpen aan onze kust, daarvoor een jaar de tijd neemt en ook de kleinste schelpjes niet uit de weg gaat, kan wel 100 soorten waarnemen.

De gids “Strandvondsten”, die in 2017 verscheen en allerlei niet-zeldzame opraapsels op onze stranden bundelt, toont bijvoorbeeld 114 soorten (41 zeeslakken, 2 stoottandjes, 5 duinslakken en 66 tweekleppigen). 

Wij kijken alvast heel erg uit naar de resultaten. Jij ook?

 

Doe mee aan de Schelpenteldag op 17 maart.